575-850-626

Rekrutacje

KOGO REKRUTUJEMY ?

 • wyższą i średnią kadrę kierowniczą – Executive Search
 • osoby na stanowiska specjalistyczne

METODOLOGIA

 • analizujemy i uzgadniamy z Klientem wymagania profilowe kandydatów,

 • poszukujemy kandydatów odpowiadających uzgodnionemu profilowi i wymaganiom Klienta,

 • poszukujemy kandydatów metodą pośrednią za pomocą ogłoszeń umieszczanych w portalach internetowych a także w prasie lokalnej i ogólnopolskiej,

 • poszukujemy kandydatów metodą bezpośrednią w konkretnych obszarach i środowiskach,

 • sprawdzamy i analizujemy kompetencje i cechy osobowości kandydatów pożądane na stanowisku,

 • na życzenie Klienta, przygotowujemy pisemny raport dotyczący proponowanych kandydatów,

 • sprawdzamy referencje kandydatów,

 • stale komunikujemy się z kandydatami w trakcie całego procesu naboru,

 • umawiamy spotkania i prezentujemy kandydatów Klientowi

 • na życzenie Klienta, podpisujemy list intencyjny w jego imieniu

 • udzielamy informacji na temat wynagrodzeń w porównaniu do standardów rynkowych

KOSZTY

Nasze honorarium naliczane jest po zatrudnieniu przez Klienta rekomendowanego kandydata. Wysokość wynagrodzenia określa umowa i jest uzależniona od wymagań stanowiska oraz zastosowanej metody poszukiwań.

GWARANCJE

W przypadku, gdy rekomendowani przez PROF – JAM kandydaci w ustalonym terminie gwarancyjnym rozwiążą umowę o pracę lub zostaną zwolnieni z przyczyn leżących po ich stronie, zobowiązujemy się do powtórzenia projektu rekrutacyjnego bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Klienta.

Formularz kontaktowy

13 + 10 =

Rekrutacje

Rekrutujemy średnią i wyższą kadrę kierowniczą, oraz osoby na stanowiska specjalistyczne.

WIĘCEJ

Szkolenia i consulting

Dla naszych Klientów oferujemy również szkolenia i consulting personalny.

WIĘCEJ

PROF-JAM Sp. z o.o.

KRS: 0000324883
NIP: 6342709940
REGON: 241127515

  

© 2018 PROF - JAM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

 

tel.: +48 (32) 700 36 03
fax: +48 (32) 700 36 48
ul. Sobieskiego 11 lok. E6
40-082 Katowice,

Tu nas znajdziesz: