575-850-626

Polityka prywatności
Prof-Jam Sp. z o.o.

Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe Klientów PROF-JAM Sp. z o.o. oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PROF-JAM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-082) przy ul. Sobieskiego 11 lok.E6 zwana dalej
PROF-JAM zarejestrowana w rejestrze agencji zatrudnienia pod nr 7671. Dane osobowe zbierane przez PROF-JAM przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. PROF-JAM zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności PROF-JAM przetwarza dane osobowe zbierane bezpośrednio od kandydatów do pracy (kandydatów) w celu świadczenia usług rekrutacyjnych na rzecz pracodawców.

Dane osobowe kandydatów wykorzystywane są wyłącznie do oceny ich kwalifikacji i predyspozycji do pracy w celu zarekomendowania potencjalnym pracodawcom.

Przekazywanie danych osobowych przez kandydatów odbywa się na zasadzie dobrowolności. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody kandydata, którego dane dotyczą. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, kandydatowi przysługuje prawo do:

  1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. dostępu do swoich danych
  3. żądania sprostowania swoich danych,
  4. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
  7. przenoszenia swoich danych osobowych,

Prawo do wniesienia skargi

Kandydat ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez PROF-JAM danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Realizacja uprawnień

W przypadku realizacji powyższych uprawnień kandydaci mogą kontaktować się drogą mailową na adres: prof-jam@prof-jam.pl lub drogą pocztową na adres PROF-JAM Katowice 40-082, ul. Sobieskiego 11 lok. E6

Okres przetwarzania

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane odpowiednio dla każdego procesu rekrutacyjnego, przez okres o którym PROF-JAM będzie odrębnie informował zgodnie z klauzulą informacyjną widoczną w treści ogłoszenia rekrutacyjnego. Po upływie wskazanego terminu, PROF-JAM zaprzestanie przetwarzania danych kandydatów.

Przekazywanie danych osobowych kandydatów potencjalnemu pracodawcy.

PROF-JAM może przekazać dane osobowe rekomendowanych kandydatów potencjalnemu pracodawcy z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Potencjalny pracodawca to podmiot poszukujący pracownika lub współpracownika i planujący z nim zawarcie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub kontraktu.

PROF-JAM informuje, że dane osobowe kandydatów nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności oraz wszelki zmiany w niej wprowadzane będą publikowane na stronie www.prof-jam.pl

Rekrutacje

Rekrutujemy średnią i wyższą kadrę kierowniczą, oraz osoby na stanowiska specjalistyczne.

WIĘCEJ

Szkolenia i consulting

Dla naszych Klientów oferujemy również szkolenia i consulting personalny.

WIĘCEJ

PROF-JAM Sp. z o.o.

KRS: 0000324883
NIP: 6342709940
REGON: 241127515

  

© 2018 PROF - JAM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

 

tel.: +48 (32) 700 36 03
fax: +48 (32) 700 36 48
ul. Sobieskiego 11 lok. E6
40-082 Katowice,

Tu nas znajdziesz: